Dotace z programu NZÚ

Kompletní vyřízení fotovoltaiky s dotací NZÚ.

Vyřídíme projektovou dokumentaci s vyplacením dotace na váš účet. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám se výrazně zkracuje návratnost celé investice.

Uvědomujeme si, že jednou ze stěžejních otázek projektu je finanční úspora. Proto klientům nabízíme, jako jedno z možných řešení, vyřízení dotace NZÚ.

Program Nová zelená úsporám je historicky nejvyužívanějším dotačním programem v Česku. Od roku 2014 získalo přes 65 tisíc příjemců celkem 10 miliard korun. Mezi příjemce finančních prostředků dotačního programu NZÚ můžete patřit i Vy.

A my Vám s vyřízením rádi pomůžeme!

Energetický audit

Chcete zjistit, jak efektivně začít šetřit?

Je zpracování energetického auditu Vaší zákonnou povinností?

 Ať už je důvodem kterákoli varianta, neváhejte se na nás obrátit! Náš specialista vypracuje audit, jehož výsledkem bude dokument, obsahující návrh doporučení pro snížení nákladů za energie.

Poskytneme vám rady, jak začít šetřit energii co nejefektivněji a nejdříve. Provedeme fyzickou prohlídku vašich budov a areálů, zkontrolujeme faktury a provedeme analýzu dat. Energetický audit připravíme tak, aby byl srozumitelný.

Naším cílem je ušetřit Váš čas a poskytnout Vám podklady pro efektivní investice do úspor energie.


Co je vlastně energetický audit?

Energetický audit je písemná zpráva vyhodnocující energetické spotřeby a efektivnosti budovy, procesu nebo zařízení. Cílem auditu je identifikovat oblasti s nízkou energetickou účinností a navrhnout opatření pro její zlepšení. Energetický audit je užitečný nástroj pro identifikaci potenciálu úspor energie a snížení provozních nákladů.

Výsledky auditu mohou sloužit jako základ pro plánování investic do energetických úspor, optimalizaci provozních postupů a vytvoření dlouhodobé strategie pro udržitelnost a ochranu životního prostředí. Může sloužit také jako důležitý podklad pro získání dotací.

Energetický audit se řídí vyhláškou č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu. Zákonnou povinnost mají podniky, které dosahují roční spotřeby energií přes 5 000 MWh, nebo mají nad 250 zaměstnanců, či přesahují obrat 1,3 miliardy Kč. Zákonnou povinnost mají také obce se spotřebou energií vyšší než 500 MWh dva kalendářní roky jdoucí po sobě. Energetický audit energetické hospodářství podniku a zároveň přináší cenné údaje pro úsporná opatření v rámci nakládání s energiemi a emisemi CO2.

 

Kontaktujte nás

MPA Energie s.r.o.

Habrová 1132/6

710 00  Slezská Ostrava


+420 775 890 870

info@mpa-energie.cz

www.mpa-energie.cz

Fakturační údaje

MPA Energie s.r.o.

Habrová 1132/6

710 00  Slezská Ostrava

IČ: 19371608 

Číslo účtu: 2902586820 / 2010